Tel/fax: 0332402577            gsvadamachi@yahoo.com          Aleea Mihail Sadoveanu nr. 41, Iași

Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” Iaşi urmând tradiţia liceelor agricole îşi propune asigurarea unei educaţii de calitate care să corespundă cerinţelor comunităţii locale şi nu numai, asigurarea unui parcurs individualizat de formare şi dezvoltare în domeniul agricol, al industriei alimentare și sfera serviciilor, asigurarea formării viitorilor cetăţeni activi, responsabili, întreprinzători, comunicativi, capabili de integrare socială, buni antreprenori care să conştientizeze importanţa învăţării pe tot parcursul vieţii. în cadrul comunităţii europene.