0332 402 577     secretariat.adamachi@gmail.com

PROIECTUL ROSE -ReBAS

ACTIVITĂȚI REMEDIALE – activități de pregătire la disciplinele de bacalaureat: limba română, matematică, biologie, geografie. Au drept scop susținerea de activități pentru elevii care au nevoie de sprijin. Activitățile se desfășoară cu elevi din clasele IX-XII, după un program stabilit la începutul anului școlar. Profesorii identifică problemele pe care elevii le au în scopul de a obține succes școlar. Toți elevii selectați beneficiază de o masă caldă la cantina școlii.

ACTIVITĂȚI DE CONSILIERE – sunt activități care urmăresc creșterea încrederii, a stimei de sine și a adaptarea la mediul școlar. Activitățile sunt derulate de profesorul consilier și de profesori cu abilități de consiliere.

Activitate de diseminare a proiectului ROSE la Gala VET 2022