0332 402 577     secretariat.adamachi@gmail.com

Anunț de selecție

În proiectul de mobilitate Erasmus VET nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000065087

Elevii claselor a XI-a cu specializările: Tehnician în activități economice, Tehnician în agricultură ecologică, Tehnician ecolog și protecția calității mediului, se pot înscrie pentru selecția participării în proiectul de mobilitate Erasmus VET care presupune derularea de stagii practice timp de 3 săptămâni în Austria în perioada martie-aprilie 2023.

Dosarul de candidatură: Criterii administrative – Eliminatorii

Documente:

  1. Cerere de înscriere (formular tip)
  2. Copie xerox după cartea de identitate
  3. CV în format Europass/european semnat de candidat (formular tip)
  4. Scrisoare de intenție semnată de elev și de susținătorul legal/părinte (formular tip)
  5. Acord părinți pentru participarea la selecție (formular tip)
  6. Recomandarea profesorului de la clasă pentru cunoștințele de specialitate, la unul dintre modulele de specialitate (formular tip)
  7. Recomandarea de la profesorul diriginte (formular tip)
  8. Angajament de disponibilitate față de activitățile proiectului (formular tip)
  9. Angajament scris/acord privind utilizarea datelor personale (formular tip)
  10. Adeverință medicală de la medicul școlii/medicul de familie, semnată și ștampilată de acesta, care să ateste că elevul nu suferă de boli cronice și că este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de deplasare.

Documentele vor fi puse într-un dosar cu șină în ordinea specificată.

Documentele tip vor putea fi obținute de la profesorii diriginți începând cu 11 noiembrie 2022.

Perioada de depunere a dosarelor este 15 – 21 noiembrie 2022.