0332 402 577     secretariat.adamachi@gmail.com

Conferința de diseminare a rezultatelor proiectului Erasmus+ VET

NR. 2022-1-RO01-KA121-VET-000065087

Perioada mobilităților 29 mai – 16 iunie 2023