0332 402 577     secretariat.adamachi@gmail.com

Program conferință:

  • 10.00-10.50 – diseminare EuritageID
  • 11.00-11.50 – diseminare Biobread
  • 12.00-13.00 – întrebări, discuții

Rezumatul proiectului:

Proiectul EuritageID se bazează pe valoarea socială și educațională a patrimoniului european cultural ca sursă a identificării noastre (Europa + patrimoniu + identificare = Euritage ID).

Pe parcursul implementării proiectului, fiecare școală va fi responsabilă pentru unul dintre cele cinci subiecte principale: arta culinară (înțeleasă pe scară largă de la producția agricolă până la rezultatul final sub forma mâncărurilor regionale), meșteșuguri și ornamente tradiționale, moștenire istorică și regională, muzică și dans, peisajul cultural, inclusiv arhitectura. În cadrul atelierelor programate, elevii vor dobândi abilități și cunoștințe dincolo de curriculum-ul de bază și vor dezvolta competențe cheie. Sarcinile au fost împărțite între școlile partenere ținând cont de capacitățile lor organizaționale și de competențele personalului.

Argument:

Europa nu este doar un concept politic sau geografic, ci mai presus de toate, este un spațiu atotcultural. Se bazează pe moștenirea culturală comună care face ca europenii să aibă au un puternic simț al identității. Această comunitate este îmbogățită de o varietate de tradiții, obiceiuri și folclor locale. Din nefericire, trendul în curs este de dispariție a obiceiurilor locale, folclorului, dialectelelor, în beneficiul unei influențe din ce în ce mai puternice asupra tineretului – cultură de masă. Credem că fiecare regiune are puterea de a îmbogăți comunitatea europeană. Prin activitățile proiectului, ne dorim să arătăm tinerilor cum să se exprime ca europeni și rezidenți în același timp ai continentului.

Unul dintre pilonii proiectului este convingerea despre
necesitatea de a motiva elevii să caute în mod activ inspirația și o abordare creativă a
realității, respectând tradiţiile.

Scopul proiectului:

Scopul proiectului este de a face schimb de bune practici în domeniul activităților legate de educație, centrate în jurul patrimoniului cultural și artistic al Europei. Vom sprijini
dezvoltarea competențelor și abilităților cheie ale elevilor și adulților, contracarând excluziunea socială. Scopul primordial al proiectului vizează două sfere – individuală și socială. Pe de o parte – participanții își vor descoperi moștenirea și identitatea regională, pe de altă parte, prin contactul cu reprezentanții regiunilor îndepărtate și a lor cultură, modelăm atitudini de toleranță și respect. Al treilea pas este sesizarea asemănărilor pentru ca apoi să interiorizăm credința în existența unei moșteniri culturale comune – supraregionale, din care face parte fiecare european.

Obiective:

  • definirea, construirea și consolidarea sentimentului de identitate regională și europeană prin abordarea problemelor legate de regionalism și de moștenirea europeană comună, prin atragerea beneficiarilor proiectului (elevi, părinți, profesori și reprezentanți ai comunității locale), tradiții locale, muzică, arhitectură, artă culinară regională a țărilor participante la proiect;
  • promovarea turismului regional ca instrument de predare și educație prin legătura dintre școlile partenere cu instituții culturale și de turism locale, ONG-uri.

Grupul țintă căruia i se adresează proiectul:

La proiect vor participa elevi cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani și profesori din școlile partenere. Beneficiarii indirecți sunt părinți și reprezentanți ai comunităților locale, experți – vor lua parte la ateliere, în calitate de moderatori, consilieri (oameni de cultură, muzică și artă, meșteri, inclusiv reprezentanți ai așa-ziselor profesii care dispar).

Sustenabilitate:

Ne așteptăm ca impactul acestui proiect să fie resimțit în comunitățile noastre mai largi, în timp va aduce efecte pozitive și de lungă durată tuturor participanților: elevi, familii, școli, profesori, instituții, organizații implicate și comunități locale. Ne așteptăm să asigurăm un schimb semnificativ de cunoștințe, inovație și valori culturale, care să motiveze activ echipele implicate în proiect. Țintim îmbunătățirea rezultatelor învățării în ceea ce privește cultura și abilitățile soft, sporirea atractivitatății procesului de învătare. Abilitățile dobândite vor fi folosite de elevi și profesori în viitor. Implementarea proiectului va sprijini parteneriatul bine dezvoltat al celor 4 școli implicate.

Presupunem că, pe perioada implementării proiectului, școlile vor crea parteneriate cu aliați și experți externi care să sprijine activitățile. Această cooperare va continua după încheierea proiectului, de exemplu, ca parte a participării școlilor la programele oferite de către aceste instituții sau prin invitarea experților la școală în cadrul activităților educaționale ulterioare.

Mobilități:

România:


Polonia:


Italia:


Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” Iaşi este implicat din nou într-un proiect internațional cu valoare totală de aproximativ 128 720,00  Euro, ca urmare a câștigării unui nou proiect Erasmus +.

Proiectul Erasmus+ „EURITAGE ID” a primit finanţare de la Comisia Europeană prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) şi se desfăşoară în perioada 1 septembrie 2019 – 31 august 2021.

Coordonatoarea proiectului este Agnieszka Kroll de la Spoleczna Szkola Podstawowa nr 3 “Debinka”, Poznań, Polonia iar partenerii sunt: Nicoleta Apătăchioae de la Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”, Iași, România, Mężczyzna Matteo de la Istituto Comprensivo Assisi 3, Assisi, Italia, Cristiana Mecatti de la Istituto Comprensivo Assisi 2, Assisi, Italia și Karen Quill Iribarren de la IES Costa del Sol, Torremolinos, Spania.

Obiectivul principal al proiectului este acela de a oferi elevilor ocazia să descopere patrimoniul cultural al fiecărei regiuni/ țări din care fac parte școlile participante, fie că este vorba de cultură, literatură, dans, gastronomie sau muzică și de a-i face să conștientizeze că fiecare regiune în parte contribuie, prin bogăția ei, la crearea patrimoniului european.

Chestionar părinți