Tel/fax: 0332402577            gsvadamachi@yahoo.com          Aleea Mihail Sadoveanu nr. 41, Iași

Învățământ dual

Învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare profesională, reglementat prin metodologie specifică, aprobată prin OMEN nr. 3554/2017, reprezintă o formă de organizare a învăţământului profesional cu următoarele caracteristici specifice: a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de Read more…

Erasmus Days

Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” va organiza, în data de 11 octombrie 2019, ziua Erasmus. Elevii sunt așteptați în Corpul B pentru a afla mai multe despre proiectele Erasmus. Activitățile sunt organizate în cadrul Erasmus Days 2019.

BACALAUREAT 2019

Bacalaureat – august/septembrie 2019 Repartizarea candidatilor la proba orală A – 27.08.2019 Repartizarea candidatilor la proba orală D – 30.08.2019 Repartizarea candidatilor la proba scrisa C – 02.09.2019 Repartizare proba C-oral – 03.09.2019