0332 402 577     secretariat.adamachi@gmail.com

Selectie Proiect Erasmus+ KA2

BIO BREAD: producerea şi transformarea pâinii biologice ca o practică Europenă  comună în vederea păstrării, împărtăşirii şi respectării identităţii culturale,  a tradiţiilor şi a valorilor”, Nr. 2019-1-IT02-KA229-062280_2 Elevii care doresc să facă parte din grupul ţintă vor completa o fișă de înscriere Read more…