Tel/fax: 0332402577            gsvadamachi@yahoo.com          Aleea Mihail Sadoveanu nr. 41, Iași

Developing Vocational Competencies in Modern Agriculture and Food Industry

Comunicat lansare proiect LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL „Dezvoltarea Competențelor Vocaționale în Agricultura Modernă și Industria Alimentară” („Developing Vocational Competencies in Modern Agriculture and Food Industry”) Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” din Iași, în calitate de beneficiar, a încheiat contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul „Developing Vocational Read more…