0332 402 577     secretariat.adamachi@gmail.com

ANUNȚ depunere dosar pentru candidații care s-au înscris la învățământul profesional sau dual

ANUNȚ Toți candidații care au depus fișa de înscriere la învățământul profesional sau dual din unitatea noastră sunt declarați ”ADMIȘI” la prima opțiune înscrisă pe fișă.             Pentru a putea fi înmatriculați candidații vor depune la secretariatul Colegiului Agricol și de Industrie Alimentară ”Vasile Adamachi” Iași dosarele de înscriere conform Read more…