0332 402 577     secretariat.adamachi@gmail.com

ANUNȚ depunere dosar pentru candidații care s-au înscris la învățământul profesional sau dual

ANUNȚ Toți candidații care au depus fișa de înscriere la învățământul profesional sau dual din unitatea noastră sunt declarați ”ADMIȘI” la prima opțiune înscrisă pe fișă.             Pentru a putea fi înmatriculați candidații vor depune la secretariatul Colegiului Agricol și de Industrie Alimentară ”Vasile Adamachi” Iași dosarele de înscriere conform Read more…

Predare manuale

Predarea manualelor se va realiza în holul căminului Colegiului Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”. Intrarea în incinta liceului se va face din strada Viticultori.

Eliberare acte de studii

Pentru eliberarea actelor de studii, elevii trebuie să completeze cererea de mai jos și să o trimită pe adresa de email a școlii gsvadamachi@yahoo.com După trimiterea cererii, vor primi un mesaj cu data și ora la care au fost programati pentru ridicarea actelor de studii.

Bacalaureat

Perioada de înscriere la examenul de BACALAUREAT, sesiunea august-septembrie 2020, este  : 13 – 24.07.2020,  între orele 10:00-13:00 în corpul A de pe Aleea Mihail Sadoveanu nr.41 Candidații vor prezenta : carte de identitate -copie și original certificatul de naștere  copie     și copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul). 2 Read more…