0332 402 577     secretariat.adamachi@gmail.com

Examen competențe profesionale de nivel 3

Susținerea examenului de certificare a competențelor profesionale de nivel 3, sesiunea iulie 2022, va avea loc astfel: Calificarea brutar-patiser-preparator produse făinoase: marți, 12 iulie 2022, laborator patiserie, Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”; Calificarea hoticultor: marți, 12 iulie 2022, ferma didactică, Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Read more…

BAC 2022 – Probe scrise

Probele scrise din cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, se vor desfășura la Centrul de Examen Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași, începând de luni, 20 iunie. Accesul în sălile de examen se face pe baza actului de identitate. Cu o zi înainte de fiecare probă, verificați repartizarea în Read more…

Bacalaureat 2022 – Proba C

Proba C – Evaluarea competențelor într-o limbă străină se va desfășura astfel: Pe data de 15 iunie 2022 – proba de audiție și scris la LIMBA ENGLEZĂ și LIMBA FRANCEZĂ pentru toți elevii înscriși la bacalaureat, în Corpul B, începând cu ora 12.00. Prezența elevilor în săli se va face Read more…

Anunț pentru candidații la titularizare

Extragerea temei, tipului de lecție și clasa la care se susține inspecția la clasă pentru candidații la titularizare se va face astfel: Pentru specializarea Industrie Alimentară: pe data de 1 iunie 2022, ora 10,00. Pentru specializarea Agricultură/Horticultură: pe data de 12 iunie 2022, ora 10,00.

Anunț – Concurs pentru ocuparea posturilor didactice

Candidații înscriși la Concursul pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante/rezervate în învățământ – conf. art. 68, alin. 3, lit. b din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022—2023, aprobată prin OME 5.578/2021, repartizați pentru a susține inspecțiile speciale la clasă/probele practice la Colegiul Read more…