0332 402 577     secretariat.adamachi@gmail.com

ELEVII DE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL, CLASA A X-A, CALIFICAREA MECANIC, SUNT INVITAȚI SĂ SE ÎNSCRIE PENTRU CONCURSUL DE SELECȚIE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA PROIECTUL ERASMUS+ VET 2023-2024.

Conținutul dosarului de candidatură:

 • Cerere de înscriere (formular tip) (anexa 1);
 • Copie xerox după cartea de identitate;
 • CV în format Europass/ european semnat de candidat (formular tip);
 • Scrisoare de intenție semnată de candidat care prezintă motivația candidatului de a participa la proiect, calitățile personale și competențele care îl recomandă pentru selectarea în grupul țintă al proiectului (formular tip) (anexa 2);
 • Acord părinți pentru participarea la selecție (formular tip) (anexa 3);
 • Recomandarea profesorului de la clasă pentru cunoștințele de specialitate, la unul dintre modulele de specialitate (formular tip) (anexa 4);
 • Recomandarea profesorului diriginte (formular tip) (anexa 5);
 • Angajament scris, acord privind utilizarea datelor personale (formular tip) (anexa 6);
 • Angajament de disponibilitate față de activitățile proiectului (formular tip) (anexa 7);
 • Adeverință medicală de la medicul școlii/ medicul de familie, semnată și ștampilată de acesta, care să ateste că elevul/eleva nu suferă de boli cronice și că este apt din punct de vedere medical pentru a efectua activități practice ăn atelierul mecanic.

NOTĂ:

 • Cererile se înregistrează la secretariatul școlii;
 • Dosarele vor fi primite de coordonatorul de proiect – Dulhai Mihaela și membrii Comisiei de selecție, după ora 14:00 în cabinetul Proiecte Erasmus/CEAC, corp G.

TERMENUL DE DEPUNERE A DOSARULUI ESTE 12 DECEMBRIE 2023!

FORMULARELE TIP SE GĂSESC PE PAGINA PROIECTULUI AICI

Categories: Anunțuri