0332 402 577     secretariat.adamachi@gmail.com

Anunț transferuri

Cererile de transfer al elevilor pentru anul școlar 2023-2024 se vor depune la secretariatul unității în perioada 21-23 august 2023. Examenul de diferență se va desfășura în perioada 29-31 august 2023.