0332 402 577     secretariat.adamachi@gmail.com

Înscrierea la examenul de bacalaureat sesiunea august 2023 se va desfășura astfel:

  • 17-21 iulie și 24 iulie 2022, în intervalul orar 9:00-14:00.

Documente necesare înscrierii:

  • cerere tip (de la secretariat)
  • copie certificat de naștere
  • copie certificat de căsătorie (unde este cazul)
  • copie carte de identitate
  • chitanță ISJ Iași (pentru candidații promoțiilor anterioare care au susținut examenul mai mult de 2 sesiuni)
  • 2 fotografii 3/4 (tip diplomă)