0332 402 577     secretariat.adamachi@gmail.com

În perioada 27-29 martie 2023, în Corpul B de clădiri, se va desfășura simularea examenului de bacalaureat la clasele a XII-a, astfel:

  • Luni, 27 martie 2023: Proba E.a) – probă scrisă – Limba și literatura română
  • Marți, 28 martie 2023: Proba E.c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului: Matematică
  • Miercuri, 29 martie 2023: Proba E.d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului și specializării: Biologie/Chimie/Geografie/Fizică/Psihologie

Probele se vor desfășura în intervalul orar 9.00 – 12.00.

Candidații vor intra în sala de examen în intervalul orar 8.00 – 8.30 al fiecărei zile.

Candidații vor avea asupra lor obligatoriu cartea de identitate valabilă/ pașaport valabil.

Programarea pe săli se va afișa la avizier cu 24 de ore înainte de începerea probei.

Se interzice candidaţilor să pătrundă în sala de examen  cu orice fel de lucrări,  manuale, telefoane mobile, culegeri, dicţionare, notiţe, însemnări etc., (precum şi orice alte mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşetă/geantă etc.) care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor  conform Metodologiei de organizare  și desfășurare a examenului de bacalaureat 2023 aprobată prin OMEN  nr.  5242/31.08.2022 .

Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Eventualele fraude sau tentative de fraudă pot merge până la eliminarea candidatului din examen  conform Metodologiei în vigoare. Candidații care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai au dreptul de a participa la următoareledouă sesiuni ale examenului de bacalaureat. Aceștia vor relua integral examenul de bacalaureat, cel mai devreme în a treia sesiune după cea în timpul căreia au fost eliminați.