0332 402 577     secretariat.adamachi@gmail.com

Candidații înscriși la examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2022, vor susține probele scrise la centrul de examen LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA”, IAȘI.

Calendarul examenului:

 • 16 august 2022: Proba E.a) – Limba și literatura română – proba scrisă
 • 17 august 2022: Proba E.c) – Proba obligatorie a profilului – proba scrisă
 • 18 august 2022: Proba E.d) – Proba la alegere a profilului și specializării – proba scrisă
 • 19 august 2022: Proba E.b) – Limba și literatura maternă – proba scrisă
 • 22-23 august 2022: Proba A – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română
 • 24 august 2022: Proba B – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă
 • 25 august 2022: Proba D – Evaluarea competențelor digitale
 • 26 și 29 august 2022: Proba C – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională
 • 31 august 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)
 • 1-2 septembrie 2022: Rezolvarea contestațiilor
 • 3 septembrie 2022: Afișarea rezultatelor finale

Competențele se dau la noi în școală, numai probele scrise la Liceul Leonida. Nu uitați că intrarea în sală se face în fiecare zi a probei între 7:30 și 8:30, cel târziu și TREBUIE să aveți asupra voastră cartea de identitate valabilă.