0332 402 577     secretariat.adamachi@gmail.com

Proba C – Evaluarea competențelor într-o limbă străină se va desfășura astfel:

  • Pe data de 15 iunie 2022 – proba de audiție și scris la LIMBA ENGLEZĂ și LIMBA FRANCEZĂ pentru toți elevii înscriși la bacalaureat, în Corpul B, începând cu ora 12.00. Prezența elevilor în săli se va face cel târziu până la ora 11.30.
  • Pe data de 16 iunie 2022 – proba orală la LIMBA FRANCEZĂ începând cu ora 09.00, în Corpul B, sala B6. Elevii care dau franceză, din toate clasele, vor fi prezenți cel târziu pâna la ora 08.30.
  • Proba orală la LIMBA ENGLEZĂ se va da în Corpul B, sala B4 astfel:
    • pe data de 14 iunie 2022, începând cu ora 09.00, toți elevii claselor XII A, XII C și XII E care s-au înscris la engleză.
    • pe data de 16 iunie 2022, începând cu ora 09.00, elevii claselor XII B și XII D.

Programarea pe ore se va afișa la avizier cu 24 ore înainte iar diriginții vă vor transmite acest lucru prin canalele de comunicare ale claselor. Vă veți prezenta cu cel puțin 30 minute înainte de ora programată.