0332 402 577     secretariat.adamachi@gmail.com

Proba de competențe digitale la bacalaureat 2022 se va susține în zilele de 8, 9 și 10 iunie 2022 în laboratorul de informatică și sala clasei IX E, corpul B. Prezența celor repartizați zilnic la probă în clase se va face până la ora 12:30. Listele cu repartiția pe săli vor fi afișate la avizier cu 24 ore înainte de fiecare probă. Diriginții vor comunica elevilor prin grupurile claselor repartiția zilnică. Neprezentarea la timp sau în ziua programată atrage după sine absența și pierderea dreptului de a participa la probele scrise.