0332 402 577     secretariat.adamachi@gmail.com

Proba A – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se va desfășura în zilele de 6 și 7 iunie 2022, începând cu ora 09.00, în Corpul B, sălile B4 și B6.

6 iunie 2022:

  • În sala B4 vor susține proba clasele XII A și XII C.
  • În sala B6 vor susține proba clasele XII B și XII E.

7 iunie 2022:

  • În sala B4 va susține proba clasa XII D.

IMPORTANT!!

Participarea la examen se face pe baza unui act de identitate valabil (C.I., permis de ședere, pașaport). Nu este permisă intrarea în sala de examen cu mijloace audio-video.

Elevii se vor prezenta la examen cu cel puțin 30 de minute înainte de ora la care sunt programați.

Programarea detaliată a elevilor în săli va fi afișată la avizierul BAC din școală cu 24h înainte.