0332 402 577     secretariat.adamachi@gmail.com

Candidații înscriși la Concursul pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante/rezervate în învățământ – conf. art. 68, alin. 3, lit. b din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022—2023, aprobată prin OME 5.578/2021, repartizați pentru a susține inspecțiile speciale la clasă/probele practice la Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”, Iași vor fi prezenți la sediul unității din Aleea Mihail Sadoveanu nr. 41, vineri 27 mai 2022, ora 10,00 pentru ședința de instruire. Prezența obligatorie.

Menționăm că în unitatea noastră se vor susține inspecțiile la clasă/probele practice la următoarele discipline de concurs:

  • Agricultură-Horticultură;
  • Agricultură, Horticultură – Maiștri Instructori;
  • Industrie Alimentară;
  • Industrie Alimentară-Maiștri Instructori;
Categories: Anunțuri