0332 402 577     secretariat.adamachi@gmail.com

Anunț pentru candidații la titularizare

Extragerea temei, tipului de lecție și clasa la care se susține inspecția la clasă pentru candidații la titularizare se va face astfel: Pentru specializarea Industrie Alimentară: pe data de 1 iunie 2022, ora 10,00. Pentru specializarea Agricultură/Horticultură: pe data de 12 iunie 2022, ora 10,00.

Anunț – Concurs pentru ocuparea posturilor didactice

Candidații înscriși la Concursul pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante/rezervate în învățământ – conf. art. 68, alin. 3, lit. b din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022—2023, aprobată prin OME 5.578/2021, repartizați pentru a susține inspecțiile speciale la clasă/probele practice la Colegiul Read more…