0332 402 577     secretariat.adamachi@gmail.com

Înscrierea la examenul de bacalaureat sesiunea august-septembrie 2021 se va desfășura astfel:

19 iulie – 23 iulie și luni, 26 iulie 2021, în intervalul orar 9:00-14:00.

Documente necesare înscrierii:

  • cerere tip (de la secretariat)
  • copie certificat de naștere
  • copie certificat de căsătorie (unde este cazul)
  • copie carte de identitate
  • chitanță ISJ Iași (pentru candidații promoțiilor anterioare care au susținut examenul mai mult de 2 sesiuni)
  • 2 fotografii 3/4 (tip diplomă).

Categories: Bacalaureat