0332 402 577     secretariat.adamachi@gmail.com

Cererile se depun la Comisia de Examen din cadrul Colegiului Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” Iași, sau online, la adresa de email secretariat.adamachi@gmail.com, pe data de 5 iulie 2021, între orele 12:00-18:00.

Cererile se depun doar împreună cu o copie de pe actul de identitate valabil al candidatului. Pe cerere se va scrie și un număr de telefon la care poate fi contactat candidatul.

În cazul în care se depun contestații la mai multe discipline, se completează câte o cerere pentru fiecare disciplină contestată.

Accesul în incintă se face prin parcarea din Corpul A.

Categories: Bacalaureat