0332 402 577     secretariat.adamachi@gmail.com

Înscrierea la examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2021, se va desfășura în perioada 31 mai – 04 iunie, intervalul orar 9:00 – 14:00.

Documente necesare înscrierii:

-cerere tip (de la secretariat)

-copie certificat de naștere

-copie certificat de căsătorie (unde este cazul)

-copie carte de identitate

-chitanță ISJ Iași (pentru candidații promoțiilor anterioare care au susținut examenul mai mult de 2 sesiuni)

– 2 fotografii 3/4 (tip diplomă)

Categories: Bacalaureat