0332 402 577     secretariat.adamachi@gmail.com

BIO BREAD: producerea şi transformarea pâinii biologice ca o practică Europenă  comună în vederea păstrării, împărtăşirii şi respectării identităţii culturale,  a tradiţiilor şi a valorilor”, Nr. 2019-1-IT02-KA229-062280_2

Elevii care doresc să facă parte din grupul ţintă vor completa o fișă de înscriere şi vor depune un dosar cu documentele solicitate la secretariatul unităţii şcolare selectate în care învaţă, în perioada 22 octombrie-3 noimbrie 2020, ora 14:00

Persoane de contact: Dna.prof. Andreea Nastase si dna.prof. Roxana Bolohan

Categories: Anunțuri