0332 402 577     secretariat.adamachi@gmail.com

ANUNȚ

Toți candidații care au depus fișa de înscriere la învățământul profesional sau dual din unitatea noastră sunt declarați ”ADMIȘI” la prima opțiune înscrisă pe fișă.

            Pentru a putea fi înmatriculați candidații vor depune la secretariatul Colegiului Agricol și de Industrie Alimentară ”Vasile Adamachi” Iași dosarele de înscriere conform următoarei planificări:

NR. CRTSCOALA DE PROVENIENTA  A CANDIDATULUINR. DOSAREPROGRAMARE DEPUNERE DOSARE
1ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ANASTASIE N. BARBU”, TABĂRA213 IULIE 2020 ÎNTRE ORELE 08:00-14:00
2ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ARON VODĂ”, ARONEANU2
3ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AXINTE URICARIUL”, SCÂNTEIA1
4ȘCOALA GIMNAZIALĂ “COMANDOR ALEXANDRU CĂTUNEANU”, LUNCA CETĂȚUII1
5ȘCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN PALADE”, TOTOEŞTI1
6ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DIMITRIE STURDZA”, POPEȘTI3
7ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ELENA CUZA”, IAŞI1
8ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE CIOBANU”, ANDRIEȘENI1
9ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE I. BRĂTIANU”, IAŞI1
10ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GRIGORE STURDZA”, PERIENI3
11ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IACOB NEGRUZZI”, TRIFEŞTI2
12ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ŞTEFAN CEL MARE”, DANCU1
13ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, DOMNIŢA2
14ȘCOALA GIMNAZIALĂ, BOGDĂNEŞTI1
15ȘCOALA GIMNAZIALĂ, HADÂMBU3
16ȘCOALA GIMNAZIALĂ, HERMEZIU114 IULIE 2020 ÎNTRE ORELE 08:00-14:00
17ȘCOALA GIMNAZIALĂ, HĂRPĂȘEȘTI1
18ȘCOALA GIMNAZIALĂ, LARGA JIJIA1
19ȘCOALA GIMNAZIALĂ, LEȚCANI2
20ȘCOALA GIMNAZIALĂ, MIHAIL KOGALNICEANU7
21ȘCOALA GIMNAZIALĂ, MIRONEASA1
22ȘCOALA GIMNAZIALĂ, MĂDÂRJAC1
23ȘCOALA GIMNAZIALĂ, OŢELENI2
24ȘCOALA GIMNAZIALĂ, POPRICANI2
25ȘCOALA GIMNAZIALĂ, REDIU – com. Rediu4
26ȘCOALA GIMNAZIALĂ, RĂDENI1
27ȘCOALA GIMNAZIALĂ, VÂNĂTORI – com. Popricani415 IULIE 2020 ÎNTRE ORELE 08:00-14:00
28ȘCOALA GIMNAZIALĂ, ZMEU1
29ȘCOALA GIMNAZIALĂ, ŞIPOTE1
30ȘCOALA PROFESIONALĂ, GROPNIŢA1
31ȘCOALA PROFESIONALĂ, COARNELE CAPREI2
32ȘCOALA PROFESIONALĂ, PLUGARI1
33ȘCOALA GIMNAZIALĂ, BIVOLARI1
34ȘCOALA GIMNAZIALĂ “CARMEN SYLVA”, IAŞI1
35ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, CĂLĂRAȘI7

Dacă din motive obiective un candidat nu se poate prezenta când a fost programat va mai putea depune dosarul de înscriere în zilele de 16 și 17 iulie între orele 08:00-14:00

ATENȚIE- nedepunerea dosarului în termenul prevăzut de calendar duce pierderea locului ocupat.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE

  • FIȘA DE ÎNSCRIERE ÎN ORIGINAL
  • FOAIA MATRICOLĂ ÎN ORIGINAL
  • ADEVERINȚĂ CU REZULTATELE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ (pentru elevii care nu au participat adeverință din care să reiasă că nu au participat la EN)- ÎN ORIGINAL
  • COPII DUPĂ CERTIFICAT DE NAȘTERE ȘI CARTE DE IDENTITATE ELEV
  • COPII DUPĂ CĂRȚILE DE  DE IDENTITATE ALE PĂRINȚILOR
  • FIȘA MEDICALĂ CU VACCINĂRILE ÎN ORIGINAL
Categories: Anunțuri