Tel/fax: 0332402577            gsvadamachi@yahoo.com          Aleea Mihail Sadoveanu nr. 41, Iași

Etapele selecţiei grupului ţintă – elevi

IV.1. Elevii care doresc să facă parte din grupul ţintă vor completa o fișă de înscriere şi vor depune un dosar cu documentele solicitate la biroul ERASMUS+ (în fața laboratorului de informatică), în perioada 30.09-11.10.2019

IV.2. Dosarul de înscriere în cadrul procesului de selecție a grupului țintă va conține:

  • Cererea de înscriere completată;
  • carte de identitate (în copie cnf. cu originalul);
  • certificat de naştere (în copie cnf. cu originalul);
  • adeverinţă apartenenţă grup ţintă, eliberată de şcoală, care va conţine informaţii privind anul de studiu şi rezultatele la învăţătură, frecvenţă şi disciplină ale elevului;
  • rezultatele obținute la testele de limba engleză și TIC susținute în data de 14.10.2019

IV.3. Evaluarea dosarelor va avea loc în perioada 14-18.10.2019

IV.4. Rezultatele selecţiei nu sunt contestabile şi vor fi afisate pe site-ul colegiului, respectiv www.colegiuladamachi.ro , cel mai târziu până la data de 11.11.2019. Elevii selectaţi vor completa dosarul până la data de 25 octombrie 2019, cu următoarele documente:

  • declaraţie angajament completată şi semnată de elev(dacă acesta este major)/de elev şi de părinte/tutore/reprezentant legal(dacă elevul este minor);
  • declaraţie privind prelucrarea datelor personale completată şi semnată de elev(dacă acesta este major)/de elev şi de părinte/tutore/reprezentant legal(dacă elevul este minor).
  • declaratie de dublă finantare completată şi semnată de elev (dacă acesta este major)/de elev şi de părinte/tutore/reprezentant legal (dacă elevul este minor).

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *