Tel/fax: 0332402577            gsvadamachi@yahoo.com          Aleea Mihail Sadoveanu nr. 41, Iași

Învățământ dual

Învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare profesională, reglementat prin metodologie specifică, aprobată prin OMEN nr. 3554/2017, reprezintă o formă de organizare a învăţământului profesional cu următoarele caracteristici specifice: a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică; b) asigură oportunităţi sporite Read more…

Erasmus Days

Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” va organiza, în data de 11 octombrie 2019, ziua Erasmus. Elevii sunt așteptați în Corpul B pentru a afla mai multe despre proiectele Erasmus. Activitățile sunt organizate în cadrul Erasmus Days 2019.