Tel/fax: 0332402577            gsvadamachi@yahoo.com          Aleea Mihail Sadoveanu nr. 41, Iași

Depunerea dosarelor pentru clasa a IX-a de LICEU an școlar  2019/2020 se va desfășura în perioada: 15-18 iulie 2019, în intervalul orar 8,00-14,30

Documente necesare înscrierii sunt:

– copie carte de identitate elev

– copie certificat de naștere elev

– foaie matricolă clasele I-VIII

– adeverința de participare sau nu la evaluarea națională

–  copie carte de identitate părinți

– adeverință medicală vaccinări

Categories: Anunțuri

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *