Tel/fax: 0332402577            gsvadamachi@yahoo.com          Aleea Mihail Sadoveanu nr. 41, Iași

 După tragerea la sorți, s-au stabilit profesorii pentru inspecția la clasă după cum urmează :

JOI – 06 iunie 2019

Lecția 1. Ora a II-a – 9:00-10:00
Clasa XI-a A- Modulul II- Horticultură ecologică
Lecție: mixtă
Ascultare: Lucrări și operațiuni în verde la vița de vie. Aplicarea îngrășămintelor în plantațiile de viță de vie
Predare: Bolile viței de vie și combaterea lor – mana, făinarea, putregaiul cenușiu al strugurilor
Profesorul care a extras biletul nr. 1 este : Focea D. Elena Cornelia
Lecția 2. Ora a III-a – 10:00-11:00
Clasa X-a A- Modulul II –Creșterea animalelor
Lecție: mixtă
Ascultare: Producția ouălor; caracteristici merceologice ale ouălor.
Compoziția chimică a ouălor
Predare: Valorificarea producțiilor animaliere pe piața liberăpe piața agenților economicipe piața unităților integrate pe piața specializată
Profesorul care a extras biletul nr. 2  este : Corban T. Romică
Lecția 3. Ora a V-a – 12:00-13:00
Clasa XI-a A- Modulul I- Conservarea mediului înconjurător
Lecție: mixtă
Ascultare: Poluarea solului
Predare: Epurarea apelor
Profesorul care a extras biletul nr. 3  este : Beilic C. Spiridon Sebastian
Lecția 4.  Ora VI- 13,00-14,00
Clasa a IX-a A- Modulul II –Unitățile agricole în relația cu piața
Lecție: mixtă
Ascultare: Întocmirea documentelor aferente activității de aprovizionare Factura fiscalăFișă de magazie
Predare:   Întocmirea documentelor aferente activității de aprovizionare
Cererea de ofertă
Comanda
Profesorul care a extras biletul nr. 4 este : Militaru V. Aurelia-Oana

Pentru candidații înscriși la proba practică – maistru instructor agricultură-horticultură, aceștia vor fi prezenți la școală – miercuri 05 iunie 2019, ora 8:45 urmând atunci tragerea la sorți a biletelor pregătite de către evaluatori și desfășurarea efectivă a probei.

Categories: Anunțuri

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *