Sec XIX : 1920

  • Documentele cercetate la Arhivele Statului Iasi arata ca terenul unde se afla Colegiul „Vasile Adamachi” de azi a apartinut logofatului Ionita Sandu Sturdza, care va ajunge primul domn pamântean al Tarii Moldovei între 1822-1828. Acesta a cumparat proprietatea de la Copou Iasi la începutul secolului al XIX lea (nu se cunoaste exact anul) de la Sofronie, fratele episcopului Gherasim de Roman. Proprietatea era închinata cu besman bisericii Trei Ierarhi.

1920 : 1966

  • În 1920, principesa Olga M. Sturdza, presedinta Societatii „Ocrotirea orfanilor de razboi”, cumpara via Daniel de la Copou, cum era cunoscuta în epoca, la pretul de 650000 lei. Mentionam ca în documentele întocmite cu prilejul acestei vânzaricumparari, pastrate în arhive, exista multe informatii referitoare la evolutia situatiei juridice de pâna atunci a terenului pe care este situat azi Colegiul. S-a întocmit si o harta a proprietatii cu amplasamentele existente.

1966 : 2010

  • În cadrul Centrului Scolar Agricol Iasi care functiona deja în spatiile noastre, s-a înfiintat, în baza legislatiei existente Liceul Agricol Iasi. Legea nr. 2/1966 prevedea extinderea învatamântului mediu. Acesta urma sa cuprinda nu numai licee de cultura generala ci si licee de specialitate care sa formeze cadre medii de specialitate necesare dezvoltarii economiei si culturii. Pregatirea obtinuta în aceste noi licee trebuia sa asigure absolventilor încadrarea în posturi care cereau studii medii, dar si continuarea studiilor în înva?amântul superior.

Management

Profesori

Utile