Examene

Direcția resurse umane , evoluție și performanță în cariera didactică

Calendarul desfășurării examenului național de definitivare în învățămât, Anexa 1 la Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ aprobată prin OMECTS nr. 6193/13.11.201 

 Lista posturilor / catedrelor didactice pentru restrângere de activitate

Management

Profesori

Utile