1966 : 2010

 • În cadrul Centrului Scolar Agricol Iasi care functiona deja în spatiile noastre, s-a înfiintat, în baza legislatiei existente Liceul Agricol Iasi. Legea nr. 2/1966 prevedea extinderea învatamântului mediu. Acesta urma sa cuprinda nu numai licee de cultura generala ci si licee de specialitate care sa formeze cadre medii de specialitate necesare dezvoltarii economiei si culturii. Pregatirea obtinuta în aceste noi licee trebuia sa asigure absolventilor încadrarea în posturi care cereau studii medii, dar si continuarea studiilor în înva?amântul superior.
 • În temeiul acestei legi, Hotarârea Consiliului de Ministri din 13 septembrie 1966 stabilea, în Anexa nr. 1, Nomenclatorul specialitatilor în care urmau sa se formeze cadrele medii prin liceele de specialitate-cursuri de zi-începând cu anul scolar 1966- 1967. În Anexa 2 erau precizate reteaua si profilul liceelor de specialitate pentru anul scolar 1966-1967. La Regiunea Iasi gasim aratate liceele de specialitate care urmau sa se înfiinteze, anume liceele industriale , agricole, economice, pedagogice. Printre cele agricole era precizat si Liceul Agricol care avea urmatoarele specialitati :
  • horticultura
  • cadastru si organizarea teritoriului
  • contabilitate si merceologie agricola
 • Pe baza acestor prevederi legislative, prin Ordinul Ministerului Înva?amântului nr. 59075/1966 ia fiinta Liceul Agricol Iasi cu sectiile precizate mai sus. Liceul a început sa functioneze în anul scolar 1966-1967, în str. Viticultorilor nr. 2.
 • În anul 1977 - unitatea se numeste Liceul Agroindustrial trecând sub dubla tutela a Ministerului Înva?amântului si Ministerului Agriculturii conform decretului prezidential privind aprobarea retelei liceelor publicat în Monitorul Oficial al RSR nr. 67.
 • Valul schimbarilor de dupa 1989 le va resimti si scoala noastra care din 1992 va lua numele de Grupul Scolar Agricol în baza adresei nr. 7146/15. 01 1992 ISJ /Iasi ca din 1995 sa capete numele marelui filantrop Vasile Adamachi. Toate aceste schimbari ale denumirii scolii sânt dovada modificarilor de esenta pe care le-a cunoscut scoala agricola româneasca sub aspectul profilelor, specializarilor, baza materiala, numar de elevi, forme de învatamânt. Astfel, Grupul Scolar Agricol ”Vasile Adamachi”, în anul scolar 2009-2010, pregatea în urmatoarele specializari : tehnician în agricultura ecologica, tehnician ecolog si protectia calitatii mediului, tehnician hidrometeorolog, tehnician în activitati economice, tehnician analize produse alimentare, lucrator în morarit si panificatie, brutar patisier-preparator produse fainoase, tehnician cadastru funciar topograf, tehnician controlul calitatii produselor agroalimentare prin liceul 11 Istoric tehnologic ruta directa, zi si seral (66,12%), liceu ruta progresiva (12,65%), scoala de arte si meserii (2,41%), an de completare (7,98%), scoala profesionala (10,84%).
 • Calitatea pregatirii elevilor este asigurata de un colectiv format din 56 cadre didactice (profesori, maistri, consilier psihopedagog) care pregatesc aproximativ 800 de elevi.
 • Din 2010 am obtinut titlul de Colegiul Agricol si de Industrie Alimentara „Vasile Adamachi” fiind proprietarii a 9,59 ha de pamânt din care 4155,67 m² sunt construc?ii, iar restul reprezinta ferma didactica agricola a scolii. Actuala baza materiala a scolii cuprinde 27 sali de clasa situate în 4 corpuri de cladire, (unul renovat capital si finalizat la 15 septembrie 2010), 3 retele de calculatoare, cantina, camin, club pentru activitati educative si extrascolare, spalatorie, 2 ateliere de lacatuserie, un autoturism Dacia Logan utilizat în vederea obtinerii permisului de conducere (categoria B) de catre elevi, sistem modern de supraveghere video, doua conexiuni Internet prin fibra optica.
 • Istoria locului nu este si istoria scolii decât din 1920 iar pentru scoala agricola aceasta începe din 1966. Dovada, aducem miile de elevi formati în toti acesti ani care au reusit sa continue în diverse locuri de munca ceea ce au deprins aici, în anii cei mai frumosi, anii de liceu.

Management

Profesori

Utile