Developing Vocational Competencies in Modern Agriculture and Food Industry

Comunicat lansare proiect

LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL „Dezvoltarea Competențelor Vocaționale în Agricultura Modernă și Industria Alimentară” („Developing Vocational Competencies in Modern Agriculture and Food Industry”)

Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” din Iași, în calitate de beneficiar, a încheiat contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul „Developing Vocational Competencies in Modern Agriculture and Food Industry, acronim SUSAGROFOOD.
Proiectul este finanțat prin programul Erasmus+, acțiunea cheie KA1 și are o valoare eligibilă de 139.324 euro, implemetându-se într-o perioadă de 18 luni.
Scopul proiectului este de aliniere a învățământului agricol și al industriei alimentare la standarde specifice învățământului european, în vederea inserției pe piața muncii a viitorilor absolvenți.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• Formarea deprinderilor profesionale pentru un număr de 45 elevi;
• Dobândirea şi perfecţionarea de aptitudini antreprenoriale;
• Îmbunătăţirea vocabularului într-o limbă de circulaţie europeană;
• Promovarea incluziunii sociale alături de creşterea egalităţii de şanse în cadrul învăţământului liceal şi profesional;
• Dezvoltarea şi exersarea capacităţilor de cercetare;
• Îmbunătățirea aspectelor privind conduita profesională.
Partenerii implicati în proiect:
CO – Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară “VasileAdamachi” din Iași
P1 – Uniunea micilor fermieri și crescători de animale din Granada, Spania
P2 – MEP Europrojects Granada, Spania
P3 – St. George Hotel Enterprieses, Cipru
P4 – Asociația interculturalăAmigos, Barcelos, Portugalia
Durată proiect: 18 luni
Perioadă de derulare: 01.09.2018 – 29.02.2020

Manager de proiect: prof. dr. Beatrice-Carmen ZELINSCHI

1.LANSARE PROIECT
11. ADAMACHI_PROCEDURA SELECTIE PROF.INSOTITORI
2. ANUNT SELECTIE PROFESORI
2. 1. ANUNT SELECTIE ELEVI

3. 1. REZULTATE SELECTIE PROFESORI
3. 2. REZULTATE EVALUARE DOSARE ELEVI
3. 3. LISTA ELEVI SELECTATI KA 1

Management

Profesori

Utile