PROIECTUL - Reciclăm, protejăm, salvăm! (ReProSal)

PROIECTUL-Reciclăm, protejăm, salvăm!(ReProSal)
Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” Iași anunță participarea la Concursul Național Euroscola, ediția a XI-a (2018-2019), tema de anul acesta a concursului „Euroscola” fiind „Europa pentru noi”.
În acest sens elevii au identificat un proiect al comunității locale care a fost derulat cu finanțare europeană pentru care vor concepe și realiza o campanie de promovare,informare și conștientizare a beneficiilor aduse comunității locale prin proiectul Consiliului Județean Iași derulat cu finanțare europeană care poartă numele: „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”SMID, și care a fost implementat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu.

Proiectul școlii noastre se intitulează ”Reciclăm, protejăm, salvăm!”(ReProSal)și își propune atingerea următoarelor obiective.
OBIECTIVELE PROIECTULUI ȘCOLII:
- Creşterea standardului de viaţă în rândul tinerilor și membrilor comunităților locale prin îmbunătăţirea calităţii mediului, prin dezvoltarea și implementarea unui system durabil de management al deşeurilor.
- Reducerea considerabilă a depozitării deşeurilor provenite din ambalaje;
- Implementarea sistemului de colectare selectivă;
- Consolidarea conştiinţei de cetăţean European prin asumarea identităţii naţionale;
- Dezvoltarea spiritului civic, competitive şi creativ al elevilor, a capacităţii organizatorice şi a abilităţilor de comunicare în spiritual valorilor europene
- Promovarea conceptului de colectare selectivă în comunitățile locale.
STADIILE PROIECTULUI:
a. constituirea grupului de elevi care se va implica în activitățile proiectului;
b. conceperea unei campanii de promovare a proiectului identificat;
c. realizarea de parteneriate la nivel local;
d. implementarea proiectului;
e. măsurarea impactului pe care campania de promovare l-a avut asupra grupurilor țintă
Profesorii coordonatori:
- Dulhai Mihaela
- Daraban Anca

Management

Profesori

Utile