RCNIL

Investeşte în oameni !

   • Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
   • Axa prioritară nr. 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
   • Domeniul major de intervenţie 1.1
   • Titlul proiectului: Restructurarea curriculumului naţional în învăţământul liceal
   • ID proiect: 31536
   • Beneficiar: Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

 

Management

Profesori

Utile